• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Inwestycje w nieruchomości a zmiany w nawykach zakupowych w czasach pandemii.

Poprawnie od początku stosowania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał oryginalny sposób zapisu realności – prędki i dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali ważne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niezwykłe poprzez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano komunikaty wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zaznajomić wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Powstała prekursorska dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących praktycznego tematu typu reprodukcje dzieł sztuki, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, aby komponować czytelny oraz chwytliwy przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych katastrofami katastrof oraz walk. Mimo całej współczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niezmiernie niebezpieczna.

1. Wejdź

2. Kliknij

3. Sprawdź stronę

4. Zajrzyj tutaj

5. Otwórz link Architektura a adaptacja starych więzień na przestrzenie mieszkalne.

Categories: Blog

Comments are closed.