• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia kultowego modelu Ford Mustang.

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – w dzisiejszych czasach zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jak sprawy oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub ewentualnie pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia czy też zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Zobacz szczegóły

2. Przeczytaj to

Rekordy prędkości na świecie: najszybsze samochody.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.